Kralja Bodina 6, 11000 Beograd
+381 11 2852112
NAŠ TiM

Stalno napredovanje i usavršavanje u cilju pružanja što kvalitetnije, efikasnije i bezbednije zdravstvene usluge.

Dr Gordana Teofanović
Specijalista ginekologije

Dr Gordana Teofanović je Medicinski fakultet u Beogradu završila 1987. godine. Specijalizira ginekologiju i akušerstvo 1995. godine. Magistrira iz oblasti humane reprodukcije 1997. godine, a 2000. godine stiče zvanje doktora medicinskih nauka. 2002. godine boravi na Katoličkom univerzitetu u Luvenu, Belgija, gde se usavršava za rad u asistiranoj reprodukciji. Autor je više stručnih radova i poglavlja u stručnoj literaturi. Od 1989. do 2000. godine zaposlena na Institutu za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Srbije. Osnivač je i vođa tima Specijalne ginekološke bolnice Teofanović.

Dr Srboljub Arsić
Specijalista ginekologije

Dr Srboljub Arsić je Medicinski fakultet u Nišu završio 1992. godine. Specijalizira ginekologiju i akušerstvo 1999. godine. Diplomu o završenim Međunarodnim postdiplomatskim akademskim magistarskim studijama stekao je 2009. godine, Univerzitet za mir Ujedinjenih Nacija. Licencu za samostalno izvođenje ginekoloških laparoskopskih procedura stekao je 2001. godine. Autor je više naučnih radova.

Dr Milan Brakus
Specijalista ginekologije

Dr Milan Brakus je Medicinski fakultet u Beogradu završio 1999. godine. Specijalista ginekologije i akušerstva od 2005. godine.

Dr Slavica Popović
Specijalista anesteziologije

Dr Slavica Popović je Medicinski fakultet u Beogradu završila 2000. godine. Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i terapijom bola od 2006. godine.

Svemir Gnjidić
Sertifikovani embriolog

Svemir Gnjidić je biološki fakultet završio je u Beogradu 1999. godine. Radio je na VMA na citogenetici kao i na Institutu za majku i dete na prenatalnoj dijagnostici. Od 2013. godine je sertifikovani embriolog od strane ESHRE. Senior klinički embriolog ( ESHRE akreditacija) od 2015. godine. Od 2005. godine stalno je zaposlen u SGB Teofanović.

Biljana Đorđević
Sertifikovani embriolog

Biljana Đorđević je Biološki fakultet završila u Novom Sadu. 2008. godine završava Master studije iz oblasti infertiliteta. Senior klinički embriolog (ESHRE akreditacija) od 2019. godine. Od 2009. godine stalno je zaposlena u SGB Teofanović.

Slavko Cvijanović
Profesor biologije

Slavko Cvijanović je diplomirao na Univerzitetu u Banja Luci, Prirodno matematički fakultet i stekao akademsko zvanje Profesor biologije. 2013. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet i stekao zvanje Master reproduktivne biologije 2015 / 2016 godine.

Filip Dragaš
Diplomirani biolog

Filip Dragaš je diplomirani biolog od 2016. godine.

Olivera Plazinić
Diplomirani farmaceut

Olivera Plazinić je diplomirani farmaceut. Stalno zaposlena u SGB Teofanović od 2010. godine.

Konsultanti SGB Teofanović

Prof. Dr Darko Plećaš
Specijalista ginekologije i akušerstva
Prof. Dr Ana Mitrović
Specijalista ginekologije i akušerstva
Pukovnik mr dr Dane Nenadić
Specijalista ginekologije i akušerstva
Doc.Dr Nebojša Bojanić
Specijalista urologije, urolog